نمایش فایل: آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متانرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

نمونه ترجمه

اتیلن یک مواد شیمیایی با حجم تولید بالا در جهان است و آن جزء اصلی برای تولید انواع دیگر موادشیمیایی به ویژه در صنعت پلیمر است. در روند کلی جایگزینی نفت با گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی، متان میتواند برای تولید اتیلن از طریق جفت شدن اکسایشی متان (OCM) [1] استفاده شود. این فرآیند، پس از یک وقفه تحقیقات نسبتا غیر فعال دوره ای، جذاب می باشد [2]. این فرایند در کشورهایی به خاطر دسترسی آسان به منابع محلی نسبتا ارزان گاز طبیعی جذاب است. با این حال، روند OCM تاکنون به طور صنعتی اجرا نشده و آن بدلیل نبود کاتالیزور به اندازه کافی برای اتیلن و مهم تر از آن، اینکه آن به قدر کافی پایدار نیست [3]. موانع عملیاتی و ساختاری عمده دیگر از ساختار فرایند کلاسیک OCM به صورت کارآمد و رقابتی جلوگیری میکند [4، 5].

ادامه مطلب و دریافت فایل

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای:ایمنی و بهداشت,بهداشت حرفه ای,سیستم مدیریت ایمنی,بهره وری واحد های صنعتی,استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق ایمنی

پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی:پرسشنامه بهره وری از نیروی انسانی,پرسشنامه بهره وری از نیروی انسانی,پرسشنامه افزایش بهره وری از نیروی انسانی,پرسشنامه تاثیر انگیزش در افزایش بهره وری از نیروی انسانی,پرسشنامه بررسی تاثیر تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی,پرسشنامه بررسی تاثیر تشویق در افزایش بهره وری از نیروی انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی علل بازگشت معتادان به مواد:اعتیاد در ایران,عوامل موثر بر اعتیاد,بررسی علل بازگشت معتادان به مواد,علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد,پیشینه اعتیاد در جهان,بررسی علل بازگشت معتادان ترك كرده به اعتیاد شهر تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی

معرفی شهرستان فسا:دانلود پایان نامه رشته گردشگری و توریسم,دانلود پایان نامه گردشگری و توریسم,معرفی شهرستان فسا,جغرافیای توریست,صنعت گردشگری,دانلود پایان نامه معرفی شهرستان فسا,دانلود پروژه معرفی شهرستان فسا

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم:کتاب برنامه سازی پیشرفته,کتاب برنامه سازی پیشرفته ,

تئوریهای و سبکهای سنتی و نوین رهبری با مطالعه در مراکز دانشگاهی:سبک رهبری,سبک رهبری لیکرت,الگوی رهبری مشارکتی,تئوریهای و سبکهای سنت رهبری,تئوریهای و سبکهای نوین رهبری,مطالعات دانشگاه های آمریکا در مورد رهبری,دانلود تحقیق رهبری,مقاله رهبری در مدیریت

فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی:تعزیرات,حدود وقصاص,حقوق جزای تطبیقی,حقوق جزای اسلامی,شناخت جرم در اسلام,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,خرید پایان نامه حقوق,انجام پایان نامه حقوق,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل

عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد:مدیریت دانش,مدیریت دانش در دانشگاه آزاد,استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش,مقاله استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد,مقاله عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش

بررسی نحوه رفع ابهام از اوصاف و مقدار از مورد معامله:ابهام در معامله,ابهام در مورد معامله,رفع ابهام از مورد معامله,نحوه رفع ابهام از مورد معامله,روشهای رفع ابهام از مورد معامله,دانلود پایان نامه ابهام در معامله,چگونگی رفع ابهام از مورد معامله,نحوه رفع ابهام از اوصاف از مورد معامله,نحوه رفع ابهام از مقدار از مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله

تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان:راهبرد فراشناختی,فرآیند یاددهی – یادگیری,سرعت و پایداری یادگیری,روش مطالعه پس ختام (SQ4R),دانلود پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 8786,انجام پایان نامه کارشناسی رشته راهنمای